De waarschuwing van Kruitwagen

“Alwie dus een kalender heeft te bestuderen en gaat zoeken naar de locale Heiligen die hem wijzer kunnen maken omtrent den oorsprong ervan, mag alvast beginnen met alle 187 [in de lijst vanuit Rome overgenomen] feestdagen ….. over te slaan, aangezien ze in iederen behoorlijken kalender te vinden zijn. Alleen dan hebben een of meer van die 187 namen praktische waarde voor den onderzoeker, wanneer zij rood staan aangegeven [(1)] en niet reeds volgens het Jus commune geboden feestdag waren.”(2)

Een klein amendement mijnerzijds: zou er ook iets uit op te maken zijn, als er uit die 187 namen een keuze is gemaakt?

  1. Met rood werden namelijk aangegeven die feestdagen die niet alleen in de kerk werden gevierd (de festa chori), maar ook in het openbaar (de festa fori), m.a.w. die men moest vieren als een zondag.
  2. B. Kruitwagen, Laat-middeleeuwse paleografica, paleotypica, liturgica, kalendalia, grammaticalia. ’s-Gravenhage 1942. Blz. 175.