Localisering op grond van de heiligenkalender I

Ieder bisdom, iedere stad, iedere parochie, ieder klooster heeft zijn eigen heilige(n) die daar vereerd wordt. In theorie moet het dus mogelijk zijn om op grond van de genoemde heiligen de kalender te localiseren. Zo eenvoudig is het echter niet. Hervorming en Franse Revolutie hebben de continuïteit in de verering verstoord en archieven vernietigd. Het is niet meer in zijn totaliteit te achterhalen welke heilige waar vereerd werd. En er komt nog iets bij.