De z.g. lokale heiligen

De Nederlandstalige gebieden vielen in de Middeleeuwen onder de aartsbisdommen Reims en Keulen. Onder het eerste vielen o.a. de bisdommen Atrecht-Kamerijk, Doornik en Terwaan, onder het tweede o.a. Luik, Utrecht en Münster. Het zal blijken, dat de lokale heiligen uit H en S niet zo erg lokaal zijn.

De echt lokale, die behoren tot Gent of de directe omgeving zijn: Pharaïldis (Veerle), Amandus, Autbertus, Ursmarus, Godwalus, Amelberga, Eligius en Macarius (die alleen in de cisiojanus genoemd wordt).

Tot de Nederlandstalige gebieden van het aartsbisdom Reims behoren: Brigida, Arnulf van Metz (??), Bertinus, Adrianus, Crispinus, Quentinus, Leonardus en Nichasis, terwijl de Zeven Slapers hier op 27 juli en in Duitsland op 27 juni gevierd worden.

Tot het aartsbisdom Keulen behoren: Valerius, Victor, Apollinaris, Lambertus (Lambrecht) en Servatius (ook alleen in de cisiojanus genoemd).

Geen directe verbinding met de Nederlanden hebben, voorzover ik heb kunnen vinden: Iuliens, Maria Egyptiaca of Maria van Kolpas, Gallus, Brictius, Hilarius en Germanus.

Marcell(in)us, Nicolaus, Tomas en Martinus tenslotte acht ik Romeinse heiligen, waarvan een dag gevierd werd die niet in de Acta Sanctorum(1) of Stadlers Vollständiges Heiligen-Lexikon(2) voorkomt.

  1. geraadpleegd in de elektronische versie via de K.B.
  2. Als er meer dan één heilige op een dag te vieren is, staat soms alleen de eerste vermeld en soms beide. Bij een geboden feestdag staan ze allebei. Toeval?