Voorlopig geen conclusies te trekken

Waarom deze heiligen en geen andere? De noodhelpers? Van de 14 is precies de helft overgenomen: Aegidius, Barbara, Blasius, Catharina, Dionysius, Georgius en Margaretha. Acacius, Christoforus, Cyriacus, Erasmus, Eustachius, Pantaleon en Vitus niet.

De heiligen die gevierd worden op dagen waarop iets over het weer, het lot of de toekomst wordt gezegd, de z.g. merkeldagen?(1) Paulus’ bekering, Maria Lichtmis, Johannes de Doper, Petrus en Paulus, de Zeven Slapers, Maria Hemelvaart, Aegidius, Catharina, Andreas, Lucia en Thomas de apostel treffen we aan, de IJsheiligen, Medardus, het bezoek van Maria aan Elisabeth, Hendrik II van Duitsland, Joachim en Anna en Gorgonius niet.

Veel interessanter is het welke ‘grote’ heiligen ontbreken. We missen de stichters van de drie voor die tijd moderne kloosterorden, Bernard van Clairvaux (Cisterciënsers), Franciscus en Dominicus, allen gecanoniseerd voor Elisabeth van Thüringen.(2)

Benedictus is wel genoemd, maar niet als geboden feestdag, die hij in Benedictijner abdijen wel heeft.

  1. Deze definitie is letterlijk overgenomen uit Stijn van der Linden, De heiligen, Amsterdam/Antwerpen 1999.
  2. Norbertus, de stichter der Premonstratenzer orde, is pas gecanoniseerd in 1582.