Nog een raadsel

In beide codices staat op 13 juli S m’gr^. Het zal wel betekenen ‘Sinte Margriet’ en dat het zo is afgekort, zal wel komen omdat er nog meer op deze regel staat. Maar de feestdag van Sint Margriet is 20 juli en geen geboden feestdag. En als zodanig staat deze dag ook in de kalender vermeld. De cisiojanus heeft hem op 20 juli.

Hs L heeft Margriet alleen op 13 juli en als geboden feestdag. Zijn cisiojanus geeft 20 juli aan, maar wel rood onderstreept.

Ik ben geneigd hier niet al te veel betekenis aan te hechten. Ik denk dat de legger van S (en van L) Margriet een week te vroeg hebben geplaatst, dat S dat merkte, maar niet wilde raderen en de feestdag toen op de goede dag geplaatst heeft. L liet de fout staan.(1)

 1. De gegevens over de heiligen heb ik ontleend aan de hieronder genoemde boeken en websites. Als ik een link gevonden had met de Nederlanden, heb ik niet verder gezocht. Maar hoever moet je gaan? Voor Sint Adrianus vond ik geen link. Of toch? In een bundel Vlaamse liederen:
  Frans de Cort, Zingzang, Brussel 1866, staat pag. 50-52 de uitdrukking ‘naar het klooster van Sint Arjaan gaan’ in de betekenis ‘gaan trouwen’. Het lied zal ouder zijn, maar hoeveel ouder?
  Mag je een stap van enige eeuwen nemen? Goed. De boeken en websites:
  J. van der Schaar, Woordenboek van voornamen. Inventarisatie vande doop- en roepnamen met hun etymologie. Utrecht/Antwerpen, z.j. [1964]
  www.heiligen-3s.nl.
  Brigitte Meijns, Aken of Jeruzalem? Het ontstaan en de hervorming van de kanonikale instellingen in Vlaanderen tot circa 1155. Leuven 2000.
  Joannes Bollandus, Acta Sanctorum. the full text database. 2000. [via de site van de KB Den Haag.]
  Meermanno 10 F 2, een getijdenboek met Utrechtse kalender, volgens De Vreese ca. 1460 noemt Pontiaan op de 14e.
  De Acta Sanctorum noemt op 9 juli een andere bisschop Pontianus, verder alleen deze. Feestdag 14 januari; op 19 januari geen vermelding. De relieken zijn omstreekst het jaar 960 door bisschop Balderik naar Utrecht overgebracht.
  Het Vollständiges Heiligen-Lexikon noemt hem op 14 en 19 januari en gaat uitvoerig op hem in op 13 augustus!
  Encyclopedie van het Christendom. Katholiek deel. Hoofdredactie Prof. Dr. J.C, Groot. Amsterdam Brussel 1956.
  John McCulloh, Martyrologius Excarpsatum: a new text from the early Middle Ages. In: Margot H. King and Wesley M. Stevens, Saints, scholars and heroes. Studies in medieval culture in honour of Charles W. Jones. Minnesota 1979. Dl. 2: pp. 179-237.
  Stijn van der Linden, De heiligen. Amsterdam/Antwerpen 1999.
  Johann Evangelist Stadler, Vollständiges Heiligen-Lexikon. [via Google].