Twee conclusies

Er valt nu bij benadering iets over de datering van de cisiojanus en de kalender te zeggen. De cisiojanus dateert uit een tijd, dat eventuele bezwaren tegen sommige heiligen nog niet relevant waren voor het niveau dat besliste welke in de kalender werden opgenomen, de kalender dateert uit de tijd daarna. Vincent van Beauvais voltooide zijn Speculum Maius in 1244. Omstreeks die tijd moet de twijfel omtrent de avonturen van Brandaan in intellectuele kringen dus wortel hebben geschoten.

De tweede conclusie is, dat de kopiist of zijn opdrachtgever op de hoogte was van wat er in intellectuele kringen speelde en dat hij dus zelf daartoe behoorde. Hij opereerde ‘theologisch correct’ en de kans is daarom zeer groot dat we te maken hebben met een geestelijke. Maar een, die niet behoorde tot een kloosterorde. Op liturgisch gebruik wijzen ook de vermeldingen van de vigiliën. Al ontbreken de octaven.