Het handschrift L

In de U.B. te Leiden bevindt zich een codex, die eveneens de kalender, de computus, de Natuurkunde en Der Naturen Bloeme bevat, BPL 14A. Deze codex is nog mooier en rijker geïllustreerd dan S en H. Het lijkt erop, dat hier de plaatjes belangrijker zijn dan de tekst en dat heeft tot gevolg gehad, dat fouten in de tekst niet zijn verbeterd, met een uitzondering helemaal aan het begin.(1) Raderen maakt het perkament lelijk, doorhalen de bladspiegel. Dat maakt deze codex minder geschikt voor vergelijking.(2)

H en S lijden ook aan dit euvel, maar niet in die mate.

  1. Voor een uitvoerige beschrijving zie: Pieter F.J. Obbema, Het Leidse handschrift van Der  Naturen bloeme. In: Historische Kring Ysselstein 33/34 (1985), pag. 281-288.
  2. Voor de cisiojanus gaat dit in mindere mate op.