Sint Lambertus (Lambrecht)

Met de notatie van ‘Sinte Lambrecht’ op 17 september is in beide codices iets vreemds aan de hand. ‘Lambrecht’ is rood onderstreept, wat betekent dat het een geboden feestdag betreft, maar ‘Sinte’ niet. ‘lamb’ in de cisiojanus is niet onderstreept. Moeten we hieruit opmaken, dat zijn feestdag gevierd moest worden op een wijze die tussen een geboden en een niet-geboden dag in stond? Raadpleging van het Leidse handschrift L maakt het nog ingewikkelder. Lambrecht ontbreekt daar in de kalender, maar ‘lamb’ staat in de cisiojanus en rood onderstreept!

Lambrecht was bisschop van Maastricht in het begin van de 8e eeuw en verzette zich tegen het wereldlijk gezag, waarop hij werd vermoord.

Misschien dat zich nu een tendens gaat aftekenen. Servatius, ook bisschop van Maastricht en beroemder dan Lambrecht, wordt verwijderd, Lambrecht wordt op meer dan gewone wijze gevierd. Servatius – althans in de praktijk – is op de hand van de keizer. Lambrecht verzet zich tegen het wereldlijk gezag en Johannes Chrysosthemos, als gezegd ontleende zijn roem ook aan zijn verzet tegen de keizer. Misschien was Geertrui, uit het geslacht van toen nog Pippiniden daarom niet welkom.